De Groene Waterman <3 Oogst

De Antwerpse boekenwinkel De Groene Waterman zet Oogst in de kijker en in de bloemetjes met onderstaande bijsluiter. We zijn vereerd!

Oogst, een nieuw kunsttijdschrift, maakte intussen al vier gevouwen tentoonstellingen. In tijden van snelle clicks creëert elke editie zo wat ruimte voor de traagheid van papier. Bijzonder aan Oogst is de aanpak: kunstkritiek die aandacht heeft voor de hoogstpersoonlijke beleving van de kijker en het menselijke verhaal achter en doorheen het kunstwerk. Het tijdschrift gidst de lezer langs het onzekere, ontroerende, kwetsbare en intermenselijke dat het artistieke omringt, zoals de dampkring onze planeet.

Kunst is divers – dat mogen ze ons niet afpakken! – en daarom is een diversiteit van kunstkritiek ook heel welkom. De Groene Waterman zet met plezier een initiatief als Oogst in de kijker, omdat we dit experiment met een nieuwe vorm van kunstkritiek toejuichen.

Het maakt van kunstkritiek, zoals kunst, een huis met vele kamers. Er is de wetenschappelijke aanpak, die zich beperkt tot een feitelijke contextualisering van een werk. Er is de filosofische demarche: de acrobatie van een duidend vertoog. Of er is de kritiek als literair genre, zelf een kunstvorm van experimenteren in waarnemingsleer. Allemaal geven ze een antwoord op de postmoderne geste die elke reflectie al bij voorbaat afschrijft als een vrijblijvend smaakoordeel. Weliswaar zijn niet alle vormen van kunstkritiek een cadeau. Een vorm die vandaag snel opgang maakt, is de economische: het waarderen van kunst inzake de verkoopprijs, of van een event op basis van het aantal bezoekers, de geboekte vluchten en hotelkamers en het geschat aantal uitgegeven euro’s door toeristen.

Kritiek is niet nodig omdat we kunstwerken hoogdringend moeten ‘ontmaskeren’ of ‘uitleggen’. En wanneer kritiek het als haar opdracht ziet intelligente raadseltjes op te lossen, reduceert ze zichzelf tot de taxidermist die dode dieren opzet. Het is net het levende en levendige van kunst dat wij, door als kunstliefhebber criticus te worden, kunnen deelnemen aan kunst. Door na te denken, te kijken, te luisteren en te voelen, voegen we iets toe, reageren we, beantwoorden we aan een vraag waarvan we vermoeden dat die uit een werk vertrekt.

Veel kunst is voortdurend een aanzet. Oogst, op haar beurt, is in elk nummer een aanleiding om dat mee te ontdekken…